ระบบรายงานก่อหนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

 

     
Username ::  
     
Password ::  
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 193 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์ 043-851290 โทรสาร 043-8517281 Email:admin@kcph.go.th Copyright © 2018 All rights Reserved. Powered by Kuchinarai Crown Prince , Information Department Organizer Design

พัฒนาโปรแกรมโดย นายจักรกฤษณ์ กองน้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ Version 1.1.0